MGR. BLANKA MÜLLER                

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář má s vymáháním pohledávek rozsáhlé zkušenosti. Velkou část pohledávek vymůžeme již na základě mimosoudních jednání. Nabízíme:

  • Mimosoudní vymáhání pohledávek
  • Sepsání návrhu na vydání platebního rozkazu
  • Soudní vymáhání pohledávek
  • Sepsání návrhu na nařízení exekuce
  • Vymáhání pohledávek ze zahraničí

V oblasti vymáhání nesporných pohledávek nabízíme možnost motivačního odměňování,           kdy zásadní část odměny dostaneme až na základě úspěšného vymožení pohledávky