MGR. BLANKA MÜLLER 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní kancelář poskytující právní služby fyzickým i právnickým osobám.

Naší prioritou je spokojenost našich klientů. Nabízíme profesionální přístup, vysokou kvalitu poskytovaných služeb, odbornost a flexibilitu. Z předchozích působišť víme, jakým způsobem velké nadnárodní kanceláře pracují a jaké parametry má špičková advokátní služba mít. Klademe velký důraz na osobní přístup se zohledněním individuáních požadavků a přání klienta. To vše za příznivé ceny.

Naše advokátní kancelář poskytuje také on-line právní služby, bez nutnosti osobní konzultace.

Právnickým osobám poskytujeme právní služby související s jejich podnikáním, a to buď formou řešení veškeré jejich právní agendy nebo pouze konkrétní věci. Právní poradenství poskytujeme zejména v rámci korporátní agendy, nájemních vztahů, pojišťovacího práva, řešení vztahů se zaměstnanci či obchodními partnery, sepisujeme a posuzujeme smlouvy a jiné listiny, vypracováváme odborná stanoviska, podklady pro valné hromady, upravujeme pojistné podmínky, zastupujeme naše klienty před soudy a jinými orgány.

Fyzickým osobám poskytujeme služby téměř ve všech situacích, kdy mohou potřebovat právní pomoc. Nejčastěji se jedná o právní poradenství při prodeji nebo pronájmu nemovitostí, bytů
a nebytových prostor, při rozvodu, svěření dítěte do péče, určení otcovství, vypořádání SJM, při koupi, prodeji, úrazu nebo nemoci zvířete, ve sporech vyplývajících z pojištění, pracovněprávních vztahů, dopravních nehod či v trestněprávních věcech.

Naše advokátní kancelář spolupracuje s odborníky z řad notářů, exekutorů, daňových poradců, znalců, překladatelů, tlumočníků a účetních, čímž nabízí komplexní služby právnickým i fyzickým osobám a komplexní řešení problémů.

Advokátní kancelář sídlí v historické části Prahy 1, působíme po celé České republice 
a poskytujeme služby v českém a německém jazyce.