MGR. BLANKA MÜLLER 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní kancelář poskytující právní služby fyzickým i právnickým osobám.

Naší prioritou je spokojenost našich klientů. Nabízíme profesionální přístup, vysokou kvalitu poskytovaných služeb, odbornost a flexibilitu. Z předchozích působišť víme, jakým způsobem velké nadnárodní kanceláře pracují a jaké parametry má špičková advokátní služba mít. Klademe velký důraz na osobní přístup se zohledněním individuáních požadavků a přání klienta. To vše za příznivé ceny.

Naše advokátní kancelář poskytuje také on-line právní služby, bez nutnosti osobní konzultace.

Právnickým osobám poskytujeme právní služby související s jejich podnikáním, a to buď formou řešení veškeré jejich právní agendy nebo pouze konkrétních záležitostí. Právní poradenství poskytujeme zejména v rámci korporátní agendy, nájemních vztahů, pojišťovacího práva, řešení vztahů se zaměstnanci či obchodními partnery, sepisujeme a posuzujeme smlouvy a jiné listiny, vypracováváme odborná stanoviska, podklady pro valné hromady, upravujeme pojistné podmínky, zastupujeme naše klienty před soudy a jinými orgány.

Fyzickým osobám poskytujeme služby téměř ve všech situacích, kdy mohou potřebovat právní pomoc. Nejčastěji se jedná o právní poradenství při prodeji nebo pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, při rozvodu, vypořádání společného jmění manželů, svěření dítěte do péče, určení otcovství, únosu dítěte rodičem, vypořádání dědictví, právní služby při koupi, prodeji, úrazu nebo nemoci zvířete, ve sporech vyplývajících z pojištění, pracovněprávních vztahů, dopravních nehod či v trestněprávních věcech.

Naše advokátní kancelář spolupracuje s odborníky z řad notářů, exekutorů, daňových poradců, znalců, překladatelů, tlumočníků a účetních, čímž nabízí komplexní služby právnickým i fyzickým osobám a komplexní řešení problémů.

Advokátní kancelář sídlí v historické části Prahy 1, působíme po celé České republice 
a poskytujeme služby v českém a německém jazyce. Pobočka kanceláře se nachází na Praze 7.