MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Pojišťovací právo


Díky několikaletému působení v nadnárodních pojišťovnách víme, jak tyto instituce fungují. Tuto cennou zkušenost jsme využili a na pojišťovací právo se specializujeme i na poli advokacie.

K naším klientům patří jak pojišťovny, tak fyzické a právnické osoby, kterým vznikla pojistná událost a ocitly se v situaci, kdy pojišťovna nechce plnit. Našim klientům poskytujeme:

  • Právní poradenství v případě pojistné události - úrazu, dopravní nehody, požáru, škody na nemovitosti, odcizení, způsobení škody na majetku, plnění z cestovního pojištění apod.
  • Právní poradenství při pojištění koní, psů a jiních zvířat
  • Sepsání, právní posouzení a úprava pojistných smluv
  • Sepsání, právní posouzení a úprava pojistných podmínek
  • Právní poradenství v oblasti právních vztahů plynoucích z pojistných smluv
  • Zastupování při mimosoudním jednání ohledně výše pojistného plnění z pojistných smluv
  • Zastupování v soudním řízení ve věci uplatňování nároků z pojistných smluv /pohledávky na pojistném, plnění z pojistných smluv/