MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Trestní právo


V trestním řízení poskytujeme našim klientům zejména odbornou obhajobu jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem, s důrazem na dodržování práv klienta. Zastupujeme i poškozené.

Nabízíme:

  • Právní konzultace v oblasti trestního práva
  • Posouzení plánovaných obchodních a jiných transakcí z hlediska možného konfliktu s trestněprávními předpisy, předcházení střetu se zákonem
  • Sepsání kvalifikovaného trestního oznámení
  • Zastupování před orgány činnými v trestním řízení
  • Obhajoba v trestním řízení od zahájení trestního stíhání po řízení před soudem
  • Zastupování při zahlazení odsouzení
Trestné činy jsou ty nejzávažnější. Proto se vyplatí využít služeb zkušeného odborníka, který bude hájit Vaše práva a využije k tomu všechny dostupné prostředky.