MGR. BLANKA MÜLLER                  

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Binacionální rozvody, rozvody s mezinárodním prvkem

Naše advokátní kancelář se specializuje na binacionální rozvody či rozchody a "mezinárodní rozvody", tedy rozvody s mezinárodním prvkem /rozvod s cizincem/. Poskytneme Vám potřebné informace ohledně příslušnosti soudu, sdělíme kroky, které je třeba učinit a informujeme Vás, co v žádném případě nedělat, Jsme připraveni Vám sepsat potřebné dokumenty a zastupovat Vás před soudy ČR. 

Často také řešíme mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů, tedy neoprávněné přemístění dítěte rodičem do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče nebo zadržování dítěte rodičem v jiném státě než je misto obvyklého pobytu dítěte bez souhlasu druhého rodiče dle Haagské úmluvy
o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a Nařízení Rady (ES) 2201/2003 (tzv. Brusel II bis)

Rozvody a rozchody s mezinárodním prvkem jsou oblastí, kde se laik snadno dopustí chyb, které často již nelze vzít zpět. Nejrizikovější oblastí je úprava poměrů k nezletilým dětem. 
Jsme přesvědčeni, že v případě sporů o děti či o majetek platí dvojnásob, že investice do dobrého  advokáta a přenechání věci k řešení odborníkovi, se vyplatí.