MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Binacionální rozvody, rozvody s mezinárodním prvkem, vypořádání společného jmění manželů


Naše advokátní kancelář se již od roku 2012, jako jedna z mála kanceláří v ČR, specializuje na binacionální rozvody či rozchody tedy na rozvody či rozchody s mezinárodním prvkem /rozvod s cizincem/ a vypořádání společného jmění manželů. Poskytneme Vám potřebné informace ohledně příslušnosti soudu, sdělíme kroky, které je třeba učinit a informujeme Vás, co v žádném případě nedělat, Jsme připraveni Vám sepsat potřebné dokumenty a zastupovat Vás před soudy v ČR. 

Často také řešíme mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů, tedy neoprávněné přemístění dítěte rodičem do jiného státu nebo zadržování dítěte rodičem v jiném státě než je místo obvyklého pobytu dítěte, bez souhlasu druhého rodiče, dle Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a Nařízení Rady (ES) 2019/1111 (tzv. Nařízení Brussel II ter).

Rozvody a rozchody s mezinárodním prvkem jsou oblastí, kde se laik snadno dopustí chyb, které často již nelze vzít zpět. Nejrizikovější oblastí je úprava poměrů k nezletilým dětem. 

Právní služby v oblasti rodinného práva a rozvodů jsme doposud poskytovali párům z následujících zemí: Albánie, Alžírsko, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, Egypt, Francie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Lucembursko, Malajsie, Mauricius, Moldavsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Rakousko, Rusko, Řecko, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko, Ukrajina, USA, Velká Británie. 

Jsme přesvědčeni, že v případě sporů o děti či o majetek platí dvojnásob, že investice do dobrého advokáta a přenechání věci k řešení odborníkovi, se vyplatí.