MGR. BLANKA MÜLLER                      ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Aktuality, novely, články

Placení úroků z kauce při pronájmu bytu

Placení úroků z kauce při pronájmu bytu - dle nového občanského zákoníku je pronajímatel povinen zaplatit nájemci úrok z částky odpovídající kauci.