MGR. BLANKA MÜLLER                 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Právo nemovitostí

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme komplexní právní služby,
ať už se jedná o pronájem, koupi či prodej nemovitosti.

Koupě či prodej nemovitosti není jednoduchá záležitost. Nejde o tisíce, ale o statisíce, často i miliony korun. Narazit na podvodníka, kterých se kolem obchodu s nemovitostmi pohybuje mnoho, není těžké. Můžete riskovat a vše potřebné si vyřídit sami, buď to vyjde a Vy ušetříte pár tisíc korun nebo ne a třeba o všechny peníze přijdete. Také můžete využít služeb odborníků a mít jistotu, že o své peníze nepřijdete.

Jsme připraveni za Vás vyřídit veškeré potřebné kroky, sepsáním smluv počínaje, přes vyjednání podmínek s protistranou, jednání s úřady, jednání s bankou v případě hypotéky, zřízení věcného břemene, zástavního práva, poskytnutí advokátní úschovy, podáním návrhu na katastr nemovitostí konče. Převážně se jedná o:

  • Převody nemovitostí - sepsání či kontrola smlouvy o převodu nemovitosti, advokátní uschova finančních prostředků, sepsání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ověření podpisů.
  • Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví
  • Právní poradenství společenství vlastníků jednotek (SVJ), vedení právní agendy, úprava stanov
  • Bytové právo
  • Nájmy, podnájmy, koupě nemovitostí
  • Zástavní práva
  • Věcná břemena