MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Právo nemovitostí, realitní právo


Naše kancelář se již od svého vzniku v roce 2012 specializuje na realitní právo.

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme komplexní právní služby,
ať už se jedná o pronájem, koupi či prodej nemovitostí nebo o soudní spor.

Koupě nebo prodej nemovitostí není jednoduchá záležitost. Nejde o tisíce, ale o statisíce, většinou však o miliony korun. Narazit na podvodníka, kterých se kolem obchodu s nemovitostmi pohybuje mnoho, není těžké. Můžete riskovat a vše potřebné si vyřídit sami, buď to vyjde a Vy ušetříte pár tisíc korun nebo ne a třeba o všechny peníze přijdete. Také můžete využít služeb odborníků, kteří Vám poradí, upozorní Vás na možná rizika, připraví Vám kvalitní dokumenty, které zohledňují a chrání Vaše zájmy. Jsme připraveni za Vás vyřídit veškeré potřebné kroky, sepsat potřebné smlouvy, vyjednat podmínky s protistranou, v případě potřeby zřídit věcné břemeno, zástavní právo, poskytnout Vám advokátní úschovu, podat návrh na katastr nemovitostí. 

Nejčastěji řešíme:

  • Klienty zastupujeme v soudních řízeních, jejichž předmětem jsou nemovitosti, jejich skryté vady, spory s nájemci, pronajímateli apod. Spory se nejdříve snažíme řešit mimosoudně.
  • Převody nemovitostí - sepsání či kontrola smlouvy o převodu nemovitosti, advokátní uschova finančních prostředků, sepsání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ověření podpisů.
  • Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví
  • Právní poradenství společenství vlastníků jednotek (SVJ), vedení právní agendy, úprava stanov
  • Bytové právo
  • Nájmy, podnájmy, koupě nemovitostí
  • Zástavní práva
  • Věcná břemena
  • Vymáhání pohledávek
Investice do dobrého advokáta se vyplatí. Podpis špatné smlouvy již nelze vzít zpět a důsledky takového kroku bývají zejména u nemovitostí dosti nákladné.