MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Dopravní nehod


Dopravní nehoda přináší mimo mnoha nepříjemných následků často také následky právní, a to jak pro viníka dopravní nehody, tak pro poškozeného. Naše advokátní kancelář Vám pomůže řádně uplatni a hájit Vaše práva. Nabízíme:

  • Právní poradenství pro účastníky dopravních nehod
  • Mimosoudní zastupování účastníka dopravní nehody v jednáních s pojišťovnou, protistranou
  • Zastupování účastníků dopravních nehod v případě soudního sporu s pojišťovnou
  • Zastupování poškozených, podezřelých a viníků dopravních nehod v občanskoprávním a trestním řízení
  • Zastupování při vymáhání náhrady škody
  • Obhajoba v případě obvinění ze spáchání pojistného podvodu - fingované dopravní nehody