MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Pracovní právo


Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti pracovněrávních předpisů jak zaměstnavatelům tak zaměstnancům. Nabízíme:

  • Odborné poradenství v oblasti vztahů mezi zaměstnavateli
    a zaměstnanci
  • Sepsání, právní posouzení a úprava pracovních smluv
  • Právní poradenství při skončení pracovního poměru
  • Uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
  • Výpověď daná zaměstnavatelem
  • Odstupné
  • Pracovní úrazy
  • Návrat do zaměstání po mateřské dovolené