MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní úschova peněz


  • Převzetí kupní ceny či jiné finanční částky do advokátní úschovy za účelem zajištění bezpečné úhrady pro všechny účastníky smluvního vztahu
  • Vyloučení rizika nezaplacení kupní ceny
  • Vyloučení rizika, které by mohlo představovat předání peněz dříve, než dojde k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí