MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Občanské právo


Advokátní kancelář svým klientům poskytuje dílčí poradenství nebo řeší jejich záležitosti komplexně. Sepisujeme právní dokumenty, smlouvy řešící právní vztahy klientů, dohody narovnávající sporné vztahy,  a to se snahou najít vždy nejoptimálnější řešení pro klienta a zároveň mu zajistit co největší právní jistoty.

Naše činnost je zaměřena na:

  • Zastupování klientů v občanskoprávních vztazích
  • Sepisování smluv, listin
  • právní konzultace
  • Poskytování odborných stanovisek v oblasti majetkových vztahů právnických a fyzických osob
  • Zastupování v soudním řízení