MGR. BLANKA MÜLLER                     ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Medicínské (zdravotnické) právo

  • Právní poradenství pro zdravotnická zařízení (poskytovatele zdravotních služeb), lékaře nebo poškozené pacienty
  • Odborná stanoviska z oblasti medicínského práva
  • Odpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení