MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Medicínské (zdravotnické) právo


  • Právní poradenství pro zdravotnická zařízení (poskytovatele zdravotních služeb), lékaře nebo poškozené pacienty
  • Hospitalizace bez souhlasu pacienta, použití omezovacích prostředků
  • Poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta
  • Ústavní léčba
  • Odborná stanoviska z oblasti medicínského práva
  • Odpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení