MGR. BLANKA MÜLLER                   

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Právo obchodních společností

V oblasti práva obchodních společností, se zaměřením na společnost     s ručením omezeným, nabízíme bohatou škálu právních služeb se zohledněním zájmů společnosti a jejích společníků. Z předchozích působišť v nadnárodních kancelářích a společnostech známe očekávání a standardy i těch nejnáročnějších klientů a dokážeme jim vyhovět. Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům dílčí poradenství nebo řeší jejich záležitosti komplexně.

Náplň naší činnosti tvoří:

 • Zajišťování veškeré korporátní agendy společností
 • Průběžné právní poradenství při otázkách vznikajících v každodenní praxi obchodních společností
 • Obchodněprávní závazkové vztahy, sepisování, rozbory a posuzování smluv
 • Příprava pracovních a manažerských smluv
 • Právní poradenství při změnách a ukončování pracovních poměrů
 • Konání valných hromad
 • Sepisování potřebných dokumentů /stanovisek, rozhodnutí valné hromady, jmenování
  či odvolání orgánů společnosti
  /
 • Řešení veškeré právní agendy podnikatelů a společností včetně vymáhání pohledávek
 • Prvotřídní služby v daňové oblasti
 • Vedení účetnictví

V případě trvalé rozsáhlejší spolupráce kancelář nabízí výhodné cenové podmínky formou paušálů.