MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Právo obchodních společností


V oblasti práva obchodních společností, se zaměřením na společnost     s ručením omezeným, nabízíme bohatou škálu právních služeb se zohledněním zájmů společnosti a jejích společníků. Z předchozích působišť v nadnárodních kancelářích a společnostech známe očekávání a standardy i těch nejnáročnějších klientů a dokážeme jim vyhovět. Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům dílčí poradenství nebo řeší jejich záležitosti komplexně.

Náplň naší činnosti tvoří:

  • Zajišťování veškeré korporátní agendy společností
  • Průběžné právní poradenství při otázkách vznikajících v každodenní praxi obchodních společností
  • Obchodněprávní závazkové vztahy, sepisování, rozbory a posuzování smluv
  • Příprava pracovních a manažerských smluv
  • Právní poradenství při změnách a ukončování pracovních poměrů
  • Konání valných hromad
  • Sepisování potřebných dokumentů /stanovisek, rozhodnutí valné hromady, jmenování či odvolání orgánů společnosti/
  • Řešení veškeré právní agendy podnikatelů a společností včetně vymáhání pohledávek
  • Prvotřídní služby v daňové oblasti
  • Vedení účetnictví

V případě trvalé rozsáhlejší spolupráce kancelář nabízí výhodné cenové podmínky formou paušálů.