MGR. BLANKA MÜLLER                  

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Dědické právo

Stále častěji se vyskytují případy, kdy zastupování dědice advokátem je zcela nezbytné. Stává se tak zejména tam, kde je dědiců více a zemřelý nesepsal poslední vůli nebo když dědic s poslední vůlí nesouhlasí.
V těchto případech dochází často k rodinným bojům o majetek. Nelehká situace může nastat i tehdy, když po sobě dědic zanechal dluhy.

Naše kancelář poskytuje právní poradenství v průběhu dědického řízení, nabízíme:

  • Sepsání závěti
  • Právní konzultace v průběhu řízení o pozůstalosti, vypořádání dědictví
  • Zastupování v dědickém řízení
  • Právní zastoupení při vydědění
  • Sepsání a podání žaloby, zastupování v soudním řízení
  • Sepsání dohody dědiců
  • Ochrana oprávněného dědice
Nenechte se připravit o to, co Vám po právu náleží a vložte svůj problém do rukou odborníků s dlouholetou praxí.