MGR. BLANKA MÜLLER               ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

   Aktuality, novely, články

Nový trestní zákoník

1. ledna 2010 vstoupil v účinnost nový trestní zákoník, který podstatným způsobem mění nahlížení na trestný čin a zavádí mnoho novinek do trestního procesu.