MGR. BLANKA MÜLLER              

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Nový trestní zákoník

1. ledna 2010 vstoupil v účinnost nový trestní zákoník, který podstatným způsobem mění nahlížení na trestný čin a zavádí mnoho novinek do trestního procesu.