MGR. BLANKA MÜLLER                 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 

Kariera

  Blanka Müller

  Advokát

 • Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2002)
 • Po ukončení studia žila čtyři roky v Německu /Mnichov/. Poté působila necelé čtyři roky v mezinárodní advokátní kanceláři Rödl & Partner v.o.s.
 • Následně působila v nadnárodních pojišťovacích společnostech Generali Pojišťovna a.s.
  a AXA  ASSISTANCE CZ s.r.o.
 • Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 14453
 • V současné době vykonává advokacii jako samostatná advokátka
 • Právní poradenství poskytuje v českém a německém jazyce

Michaela Folberová

Spolupracující advokát

 • Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého (2006)
 • Během studia absolvovala stáž na Právnické fakultě Univerzity D´Auvergne v Clermont-Ferrand ve Francii
 • Po ukončení studia působila několik let v mezinárodní advokátní kanceláři Rödl & Partner v.o.s., následně ve Švehlík, Šafra & partneři, s.r.o., advokátní kancelář
 • Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 13519
 • Právní poradenství poskytuje v českém, francouzském   a anglickém jazyce