MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  Blanka Müller

  Advokát

 • 2002 Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy

 • Po ukončení studia žila čtyři roky v Německu /Mnichov/ 
 • 2006-2009 Mezinárodní advokátní kanceláři Rödl & Partner v.o.s.
 • 2010-2012 Podnikový právník v nadnárodních pojišťovacích společnostech Generali Pojišťovna a.s. a AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.
 • Od 2012 advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 14453
 • 2012 Založení advokátní kanceláře B. Müller
 • V současné době vykonává advokacii již 12 let jako samostatná advokátka.
 • Právní poradenství poskytuje v českém a německém jazyce

Michaela Folberová

Spolupracující advokát

 • Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého (2006)
 • Během studia absolvovala stáž na Právnické fakultě Univerzity D´Auvergne v Clermont-Ferrand ve Francii
 • Po ukončení studia působila několik let v mezinárodní advokátní kanceláři Rödl & Partner v.o.s., následně ve Švehlík, Šafra & partneři, s.r.o., advokátní kancelář
 • Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 13519
 • Právní poradenství poskytuje v českém, francouzském a anglickém jazyce