MGR. BLANKA MÜLLER                  

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  Blanka Müller

  Advokát

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2002)

  • Po ukončení studia žila čtyři roky v Německu /Mnichov/. Poté působila čtyři roky v mezinárodní advokátní kanceláři Rödl & Partner v.o.s.
  • Následně pracovala v nadnárodních pojišťovacích společnostech Generali Pojišťovna a.s. a AXA  ASSISTANCE CZ s.r.o.
  • Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 14453
  • V současné době vykonává advokacii již 10 let jako samostatná advokátka.
  • Právní poradenství poskytuje v českém a německém jazyce

Michaela Folberová

Spolupracující advokát

  • Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého (2006)
  • Během studia absolvovala stáž na Právnické fakultě Univerzity D´Auvergne v Clermont-Ferrand ve Francii
  • Po ukončení studia působila několik let v mezinárodní advokátní kanceláři Rödl & Partner v.o.s., následně ve Švehlík, Šafra & partneři, s.r.o., advokátní kancelář
  • Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 13519
  • Právní poradenství poskytuje v českém, francouzském a anglickém jazyce