MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Náhradní (surogátní) mateřství


Náhradní mateřství je vyhledáváno páry v případě, kdy žena nemůže ze zdravotních důvodů donosit a porodit dítě. Pár vyhledá tzv. náhradní matku, které je embryo zpravidla biologických rodičů vloženo do dělohy. 

Náhradní matka je žena, která souhlasila s tím, že se po porodu vzdá rodičovských práv a povinností k tomuto dítěti a zpravidla biologické matce umožní, aby si dítě nezrušitelně osvojila (adoptovala ho). O dítě často již v porodnici, pečuje matka, která v budoucnu dítě adoptuje. Z porodnice je dítě propuštěno domů k otci. 

Náhradní mateřství je také vyhledáváno homosexuálními páry.

Náhradní mateřství je značně komplikovaný právní proces s četnými úskalími. Obvykle začíná dohodou mezi rodiči a náhradní matkou a zpravidla končí osvojením.Náhradní mateřství není v České republice legislativně upraveno, tzn. není ani zakázáno ani povoleno.  Dle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod "Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá".

Naše advokátní kancelář je připravena Vám poskytnout právní služby a realizovat všechny potřebné kroky v procesu náhradního mateřství. Za zásadní považujeme prvotní právní konzultaci, kde je pár informován o právních rizicích náhradního mateřství. Bohužel se téměř vždy ukáže, že si některých úskalí pár vůbec nebyl vědom. 

V případě, že se pro náhradní mateřství rozhodnete, sepisujeme:

 • dohodu mezi rodiči a náhradní matkou
 • prohlášení o informovanosti rodičů a náhradní matky o právní úpravě náhradního mateřství
 • prohlášení pro porodnici
 • dohodu mezi otcem a náhradní matkou, že bude dítě od narození v péči otce
 • návrh na svěření nezl. dítěte do péče otce
 • dohodu o svěření nezl. dítěte do péče otce
 • návrh na osvojení

v případě potřeby další dokumenty.  Mgr. Blanka Müller
  Mgr. Blanka Müller