MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Smluvní agenda


Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní poradenství v oblasti smluvní agendy. Klademe velký důraz na to, aby smlouva svým kvalitním zpracováním předcházela vzniku případných budoucích sporů.


Nabízíme:

  • Sepsání návrhů smluv
  • Kontrolu a připomínkování smluv, jejichž návrh nám byl předložen
  • Právní poradenství při vyjednávání smluvnich podmínek
  • Analýzu stávajících smluv s uvedením případných slabin
    a návrhu řešení
  • Příprava všeobecných obchodních podmínek
  • Vypracování smluvních vzorů
  • Právní pomoc v případě, že druhá strana neplní své povinnosti ze smlouvy
  • Ukončení smluv


V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.