MGR. BLANKA MÜLLER                

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Smluvní agenda

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní poradenství v oblasti smluvní agendy. Klademe velký důraz na to, aby smlouva svým kvalitním zpracováním předcházela vzniku případných budoucích sporů.

Nabízíme:

 • Sepsání návrhů smluv
 • Kontrolu a připomínkování smluv, jejichž návrh nám byl předložen
 • Právní poradenství při vyjednávání smluvnich podmínek
 • Analýzu stávajících smluv s uvedením případných slabin
  a návrhu řešení
 • Příprava všeobecných obchodních podmínek
 • Vypracování smluvních vzorů
 • Právní pomoc v případě, že druhá strana neplní své povinnosti ze smlouvy
 • Uvedení stávajích smluv do souladu s novým občanským zákoníkem
 • Ukončení smluv