MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Ověření podpisu


  • Prohlášení o pravosti podpisu na dokumentech sepsaných advokátní kanceláří nebo na listinách, které byly vlastnoručně podepsány přímo před advokátem