MGR. BLANKA MÜLLER                

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Ověření podpisu

  • Prohlášení o pravosti podpisu na dokumentech sepsaných advokátní kanceláří nebo na listinách, které byly vlastnoručně podepsány přímo před advokátem