MGR. BLANKA MÜLLER                     ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ    
Váš partner pro řešení právních otázek

Proč si vybrat naši advokátní kancelář?

Naší prioritou je spokojenost našich klientů. Nabízíme profesionální přístup, vysokou kvalitu poskytovaných služeb, odbornost 
a flexibilitu. 
Z předchozích působišť víme, jakým způsobem velké nadnárodní kanceláře pracují a jaké parametry má špičková advokátní služba mít. Klademe velký důraz na osobní přístup se zohledněním individuáních požadavků a přání klienta. To vše za příznivé ceny.

Naše advokátní kancelář poskytuje také on-line právní služby,
bez nutnosti osobní konzultace. 

Pojišťovací právo

Díky několikaletému působení
v nadnárodních pojišťovnách víme, jak tyto instituce fungují.
Tuto cennou zkušenost jsme využili a na pojišťovací právo se specializujeme
i na poli advokacie.

K naším klientům patří pojišťovny i fyzické nebo právnické osoby, kterým vznikla pojistná událost    a ocitly se v situaci, kdy pojišťovna nechce plnit. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/pojistovaci-pravo/

Právo nemovitostí

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme komplexní právní služby, ať už se jedná o pronájem, koupi či prodej nemovitosti.

Jsme připraveni za Vás vyřídit veškeré potřebné kroky, sepsáním smluv počínaje, přes vyjednání podmínek s protistranou, jednání s úřady, jednání s bankou v případě hypotéky, zřízení věcného břemene, zástavního práva, poskytnutí advokátní úschovy, podáním návrhu na katastr nemovitostí konče. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/pravo-nemovitosti/

Rodinné právo a rozvody 

S rodinným právem máme mnohaleté zkušenosti. Je jednou z hlavních specializací naší kanceláře. Ke každému případu přistupujeme individuálně. V případě rozvodu se snažíme u zpravidla rozhádaných stran docílit dohody, a to zvláště tam, kde jsou předmětem sporů děti. Ne vždy je to ale možné. V takovém případě zastupujeme naše klienty před soudy.

Jelikož je naše kancelář zaměřena na českou, německou, rakouskou a švýcarskou klientelu, specializujeme se na binacionální rozvody či rozchody a "mezinárodní rozvody", tedy rozvody s mezinárodním prvkem. Velmi často řešíme mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů z/do jakékoliv země světa. 

Právní služby poskytujeme také v případě zrušení registrovaného partnerství.

Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/rodinne-pravo/

Mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů

Specializujeme se na právní poradenství při neoprávněném přemístění dítěte či neoprávněném zadržení dítěte jedním z rodičů
v jiné zemi než je obvyklé bydliště dítěte. Zastupujeme klienty před soudy a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD). Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/mezinarodni-unosy-deti-jednim-z-rodicu/


Pracovní právo

Právní poradenství v oblasti pracovněrávních předpisů poskytujeme jak zaměstnavatelům tak zaměstnancům. Zaměstnavatelům často poskytujeme konzultace či sepisujeme odborná stanoviska, ve kterých je informujeme, jak je daná problematika pracovněprávními předpisy upravena. Sepisujeme pracovní smlouvy a poskytujeme právní služby při řešení sporů s problémovými zaměstnanci. Zaměstnancům pomáháme zejména při skončení pracovního poměru, kdy zaměstnavatel chce pracovní poměr často skončit v rozporu se zákonem. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/pracovni-pravo/


Trestní právo

V trestním řízení poskytujeme našim klientům zejména odbornou obhajobu jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem,
s důrazem na dodržování práv klienta. Zastupujeme i poškozené. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/trestni-pravo/

Dopravní nehody

Dopravní nehoda přináší mimo mnoha nepříjemných následků často také následky právní, a to jak pro viníka dopravní nehody, tak pro poškozeného. Naše advokátní kancelář Vám pomůže řádně uplatnit a hájit Vaše práva. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/dopravni-nehody/

  Medicínské (zdravotnické) právo

  Právní poradenství pro zdravotnická zařízení (poskytovatele zdravotních služeb), lékaře nebo poškozené pacienty. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/medicinske-pravo/


  Vymáhání pohledávek

  Naše advokátní kancelář má
  s vymáháním pohledávek rozsáhlé zkušenosti. Velkou část pohledávek vymůžeme již na základě mimosoudních jednání.
  Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/vymahani-pohledavek/

  Dědické právo

  Stále častěji se vyskytují případy, kdy zastupování dědice advokátem je zcela nezbytné. Stává se tak zejména tam, kde je dědiců více a zemřelý nesepsal poslední vůli nebo když dědic s poslední vůlí nesouhlasí.
  V těchto případech dochází často k rodinným bojům o majetek.

  Nelehká situace může nastat i tehdy, když po sobě dědic zanechal dluhy. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/dedicke-pravo/

  Veterinární právo

  Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti veterinárních předpisů upravujících chov, přemisťování
  a dovoz zvířat. Více informací zde:  https://www.blanka-mueller.cz/veterinarni-predpisy/

  Právní vztahy vyplývající 

  z vlastnictví koní a psů

  Právní úprava koupě, pojištění odpovědnosti za škodu, provozování jezdeckého areálu

  Mnoho z nás má doma nějakého zvířecího mazlíčka. V chovu psů zaujímáme jedno z předních míst na světě, co se počtu psů na počet obyvatel 
  v naší republice týče.

  Stále rozšířenější je i chov koní. Chov koní, provozování různých sportovních disciplín, jeho koupi, pronájmem či prodej, provází mnohá rizika.

  V neposlední řadě se jedná o odpovědnost za případnou škodu způsobenou zvířetem. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/kone-koupe-pojisteni-odpovednost/


  Obchodní právo

  Právo obchodních společností

  V oblasti práva obchodních společností, se zaměřením na společnost s ručením omezeným, nabízíme bohatou škálu právních služeb se zohledněním zájmů společnosti a jejích společníků. Z předchozích působišť

  v nadnárodních kancelářích a společnostech známe očekávání a standardy i těch nejnáročnějších klientů a dokážeme jim vyhovět. Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům dílčí poradenství nebo řeší jejich záležitosti komplexně.¨Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/obchodni-pravo/


  Smluvní agenda

  Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní poradenství v oblasti smluvní agendy. Klademe velký důraz na to,
  aby smlouva svým kvalitním zpracováním předcházela vzniku případných budoucích sporů. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/smluvni-agenda/

  Občanské právo

  Sepisujeme stanoviska, smlouvy, dohody, se snahou zajistit co největší právní jistoty našim klientům. Více informací zde: :https://www.blanka-mueller.cz/obcanske-pravo/

  Ověření podpisu

  Vystavujeme prohlášení o pravosti podpisu na dokumentech sepsaných advokátní kanceláří nebo na listinách, které byly vlastnoručně podepsány přímo před advokátem.


  Advokátní úschova peněz

  Převzetí kupní ceny či jiné finanční částky do advokátní úschovy za účelem zajištění bezpečné úhrady pro všechny účastníky smluvního vztahu. Více informací zde:  https://www.blanka-mueller.cz/advokatni-uschova-penez/

  Mgr. Blanka Müller, advokát

  Petrská 12, 110 00  PRAHA 1

  kancelář v 1. patře


  Jednání bez příplatku je možné také

  na Praze 7 - Letná,

  v Benešově, Říčanech, Kostelci nad Černými lesy, Českém Brodě

  +420 722 230 312

  office@blanka-mueller.cz

  Dopravní spojení:

  Metro B  Náměstí Republiky nebo Florenc

             C  Florenc

  TRAM 5, 26 Náměstí Republiky

  TRAM 3, 8, 24 Bílá labuť

  BUS 107 Náměstí Republiky

  Působíme po celé České republice