MGR. BLANKA MÜLLER                     ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ    
Váš partner pro řešení právních otázek            

Proč si vybrat naši advokátní kancelář?

Naší prioritou je spokojenost našich klientů. Nabízíme profesionální přístup, vysokou kvalitu poskytovaných služeb, odbornost 
a flexibilitu. 
Z předchozích působišť víme, jakým způsobem velké nadnárodní kanceláře pracují a jaké parametry má špičková advokátní služba mít. Klademe velký důraz na osobní přístup se zohledněním individuáních požadavků a přání klienta. To vše za příznivé ceny.

Naše advokátní kancelář poskytuje také on-line právní služby,
bez nutnosti osobní konzultace. 

Pojišťovací právo

Díky několikaletému působení
v nadnárodních pojišťovnách víme, jak tyto instituce fungují.
Tuto cennou zkušenost jsme využili a na pojišťovací právo se specializujeme
i na poli advokacie.

K naším klientům patří pojišťovny i fyzické nebo právnické osoby, kterým vznikla pojistná událost    a ocitly se v situaci, kdy pojišťovna nechce plnit. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/pojistovaci-pravo/

Právo nemovitostí

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme komplexní právní služby, ať už se jedná o pronájem, koupi či prodej nemovitosti.

Jsme připraveni za Vás vyřídit veškeré potřebné kroky, sepsáním smluv počínaje, přes vyjednání podmínek s protistranou, jednání s úřady, jednání s bankou v případě hypotéky, zřízení věcného břemene, zástavního práva, poskytnutí advokátní úschovy, podáním návrhu na katastr nemovitostí konče. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/pravo-nemovitosti/

Rodinné právo a rozvody 

S rodinným právem máme mnohaleté zkušenosti. Je jednou z hlavních specializací naší kanceláře. Ke každému případu přistupujeme individuálně. V případě rozvodu se snažíme u zpravidla rozhádaných stran docílit dohody, a to zvláště tam, kde jsou předmětem sporů děti. Ne vždy je to ale možné. V takovém případě zastupujeme naše klienty před soudy.

Jelikož je naše kancelář zaměřena na českou, německou, rakouskou a švýcarskou klientelu, specializujeme se na binacionální rozvody či rozchody a "mezinárodní rozvody", tedy rozvody s mezinárodním prvkem. Velmi často řešíme mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů z/do jakékoliv země světa. 

Právní služby poskytujeme také v případě zrušení registrovaného partnerství.

Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/rodinne-pravo/

Mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů

Specializujeme se na právní poradenství při neoprávněném přemístění dítěte či neoprávněném zadržení dítěte jedním z rodičů
v jiné zemi než je obvyklé bydliště dítěte. Zastupujeme klienty před soudy a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD). Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/mezinarodni-unosy-deti-jednim-z-rodicu/


Pracovní právo

Právní poradenství v oblasti pracovněrávních předpisů poskytujeme jak zaměstnavatelům tak zaměstnancům. Zaměstnavatelům často poskytujeme konzultace či sepisujeme odborná stanoviska, ve kterých je informujeme, jak je daná problematika pracovněprávními předpisy upravena. Sepisujeme pracovní smlouvy a poskytujeme právní služby při řešení sporů s problémovými zaměstnanci. Zaměstnancům pomáháme zejména při skončení pracovního poměru, kdy zaměstnavatel chce pracovní poměr často skončit v rozporu se zákonem. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/pracovni-pravo/


Dopravní nehody

Dopravní nehoda přináší mimo mnoha nepříjemných následků často také následky právní, a to jak pro viníka dopravní nehody, tak pro poškozeného. Naše advokátní kancelář Vám pomůže řádně uplatnit a hájit Vaše práva. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/dopravni-nehody/

  Medicínské (zdravotnické) právo

  Právní poradenství pro zdravotnická zařízení (poskytovatele zdravotních služeb), lékaře nebo poškozené pacienty, hospitalizace bez souhlasu pacienta. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/medicinske-pravo/


  Vymáhání pohledávek

  Naše advokátní kancelář má
  s vymáháním pohledávek rozsáhlé zkušenosti. Velkou část pohledávek vymůžeme již na základě mimosoudních jednání.
  Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/vymahani-pohledavek/

  Advokátní úschova peněz

  Převzetí kupní ceny či jiné finanční částky do advokátní úschovy za účelem zajištění bezpečné úhrady pro všechny účastníky smluvního vztahu. Více informací zde:  https://www.blanka-mueller.cz/advokatni-uschova-penez/

  Dědické právo

  Stále častěji se vyskytují případy, kdy zastupování dědice advokátem je zcela nezbytné. Stává se tak zejména tam, kde je dědiců více a zemřelý nesepsal poslední vůli nebo když dědic s poslední vůlí nesouhlasí.
  V těchto případech dochází často k rodinným bojům o majetek.

  Nelehká situace může nastat i tehdy, když po sobě dědic zanechal dluhy. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/dedicke-pravo/

  Veterinární právo

  Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti veterinárních předpisů upravujících chov, přemisťování
  a dovoz zvířat. Více informací zde:  https://www.blanka-mueller.cz/veterinarni-predpisy/

  Právní vztahy vyplývající 

  z vlastnictví koní a psů

  Právní úprava koupě, pojištění odpovědnosti za škodu, provozování jezdeckého areálu

  Mnoho z nás má doma nějakého zvířecího mazlíčka. V chovu psů zaujímáme jedno z předních míst na světě, co se počtu psů na počet obyvatel v naší republice týče.

  Stále rozšířenější je i chov koní. Chov koní, provozování různých sportovních disciplín, jeho koupi, pronájmem či prodej, provází mnohá rizika.

  V neposlední řadě se jedná o odpovědnost za případnou škodu způsobenou zvířetem. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/kone-koupe-pojisteni-odpovednost/


  Trestní právo

  V trestním řízení poskytujeme našim klientům zejména odbornou obhajobu jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem,
  s důrazem na dodržování práv klienta. Zastupujeme i poškozené. Více informací zde: //www.blanka-mueller.cz/trestni-pravo/

  Obchodní právo

  Právo obchodních společností

  V oblasti práva obchodních společností, se zaměřením na společnost s ručením omezeným, nabízíme bohatou škálu právních služeb se zohledněním zájmů společnosti a jejích společníků. Z předchozích působišť

  v nadnárodních kancelářích a společnostech známe očekávání a standardy i těch nejnáročnějších klientů a dokážeme jim vyhovět. Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům dílčí poradenství nebo řeší jejich záležitosti komplexně.¨Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/obchodni-pravo/


  Smluvní agenda

  Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní poradenství v oblasti smluvní agendy. Klademe velký důraz na to,
  aby smlouva svým kvalitním zpracováním předcházela vzniku případných budoucích sporů. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/smluvni-agenda/

  Občanské právo

  Sepisujeme stanoviska, smlouvy, dohody, se snahou zajistit co největší právní jistoty našim klientům. Více informací zde: :https://www.blanka-mueller.cz/obcanske-pravo/

  Ověření podpisu

  Vystavujeme prohlášení o pravosti podpisu na dokumentech sepsaných advokátní kanceláří nebo na listinách, které byly vlastnoručně podepsány přímo před advokátem.


  Mgr. Blanka Müller, advokát

  Petrská 12, 110 00  PRAHA 1

  kancelář v 1. patře


  U Smaltovny 30, 170 00 Praha 7 - Pobočka

  kancelář v 2. patře


  Jednání bez příplatku je možné také

  v Benešově, Říčanech, Kostelci nad Černými lesy, Českém Brodě

  +420 722 230 312

  office@blanka-mueller.cz

  Dopravní spojení:

  kancelář Praha 1:

  Metro B  Náměstí Republiky nebo Florenc

             C  Florenc

  TRAM 5, 26 Náměstí Republiky

  TRAM 3, 8, 24 Bílá labuť

  BUS 107 Náměstí Republiky

  Parkování parkoviště Těšnov nebo v nákupním centu Palladium


  kancelář Praha 7:

  Metro C Vltavská

  TRAM 6, 17 Veletržní palác nebo Výstaviště Praha

  TRAM 8, 12, 25, 26 Strossmayerovo nám.

  Parkování v ul. Strojnická /40m/ 

  nebo na parkovišti Výstaviště Praha /100m/


  TERMÍN KONZULTACE JE NUTNÉ DOHODNOUT TELEFONICKY PŘEDEM

  Působíme po celé České republice