MGR. BLANKA MÜLLER                             

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Proč si vybrat naši advokátní kancelář?

Naší prioritou je spokojenost našich klientů. Nabízíme profesionální přístup, vysokou kvalitu poskytovaných služeb, odbornost a flexibilitu. Z předchozích působišť víme, jakým způsobem velké nadnárodní kanceláře pracují a jaké parametry má špičková advokátní služba mít. Klademe velký důraz na osobní přístup se zohledněním individuáních požadavků a přání klienta. To vše za příznivé ceny.

Svým klientům nabízíme širokou škálu právních služeb, zejména se však specializujeme na právní poradenství s mezinárodním prvkem, především v oblasti rodinného práva. Dále se zaměřujeme na  problematiku související s vlastnictvím, koupí či prodejem koní a psů, převody nemovitostí a pojišťovací právo. Poskytujeme komplexní právní služby od právních konzultací přes sepisování dokumentů až po vedení soudních sporů.

Naše advokátní kancelář poskytuje také on-line právní služby,
bez nutnosti osobní konzultace. Sídlíme v centru Prahy.

Rodinné právo a rozvody 

Rodinné právo, rozvody a vypořádání SJM jsou jednou z hlavních specializací naší kanceláře. Ke každému případu přistupujeme individuálně. V případě rozvodu se snažíme u zpravidla rozhádaných stran docílit dohody, a to zvláště tam, kde jsou předmětem sporů děti. Ne vždy je to ale možné. V takovém případě zastupujeme naše klienty před soudy.

Jelikož je naše kancelář zaměřena na českou a německou klientelu, specializujeme se na binacionální rozvody či rozchody a "mezinárodní rozvody", tedy rozvody s mezinárodním prvkem. Velmi často řešíme mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů z/do jakékoliv země světa. 

Právní služby poskytujeme také v případě zrušení registrovaného partnerství.

Více informací zde:https://www.blanka-mueller.cz/rodinne-pravo/ 

Mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů

Specializujeme se na právní poradenství při neoprávněném přemístění dítěte či neoprávněném zadržení dítěte jedním z rodičů v jiné zemi než je obvyklé bydliště dítěte. Zastupujeme klienty před soudy a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD). Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/rodicovsky-unos/


Pojišťovací právo

Díky několikaletému působení
v nadnárodních pojišťovnách víme, jak tyto instituce fungují.
Tuto cennou zkušenost jsme využili a na pojišťovací právo se specializujeme i na poli advokacie.

K naším klientům patří pojišťovny i fyzické nebo právnické osoby, kterým vznikla pojistná událost    a ocitly se v situaci, kdy pojišťovna nechce plnit. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/pojistovaci-pravo/

Trestní právo

V trestním řízení poskytujeme našim klientům zejména odbornou obhajobu jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem, s důrazem na dodržování práv klienta. Zastupujeme i poškozené. Více informací zde: //www.blanka-mueller.cz/trestni-pravo//

Dopravní nehody

Dopravní nehoda přináší mimo mnoha nepříjemných následků často také následky právní, a to jak pro viníka dopravní nehody, tak pro poškozeného. Naše advokátní kancelář Vám pomůže řádně uplatnit a hájit Vaše práva. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/dopravni-nehody/

Pracovní právo

Právní poradenství v oblasti pracovněrávních předpisů poskytujeme jak zaměstnavatelům tak zaměstnancům. Zaměstnavatelům často poskytujeme konzultace či sepisujeme odborná stanoviska, ve kterých je informujeme, jak je daná problematika pracovněprávními předpisy upravena. Sepisujeme pracovní smlouvy a poskytujeme právní služby při řešení sporů s problémovými zaměstnanci. Zaměstnancům pomáháme zejména při skončení pracovního poměru, kdy zaměstnavatel chce pracovní poměr často skončit v rozporu se zákonem. Více informací zde:https://www.blanka-mueller.cz/pracovni-pravo/ 

Občanské právo 

Sepisujeme stanoviska, smlouvy, dohody, se snahou zajistit co největší právní jistoty našim klientům. Více informací zde: :https://www.blanka-mueller.cz/obcanske-pravo/

Sporná agenda

Vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář má s řešením sporů a vymáháním pohledávek rozsáhlé zkušenosti. Velkou část pohledávek vymůžeme již na základě mimosoudních jednání.
Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/vymahani-pohledavek/

Právo nemovitostí

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme komplexní právní služby, ať už se jedná o pronájem, koupi či prodej nemovitosti.

Jsme připraveni za Vás vyřídit veškeré potřebné kroky, sepsáním smluv počínaje, přes vyjednání podmínek s protistranou, jednání s úřady, jednání s bankou v případě hypotéky, zřízení věcného břemene, zástavního práva, poskytnutí advokátní úschovy, podáním návrhu na katastr nemovitostí konče. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/pravo-nemovitosti/

Dědické právo

Stále častěji se vyskytují případy, kdy zastupování dědice advokátem je zcela nezbytné. Stává se tak zejména tam, kde je dědiců více a zemřelý nesepsal poslední vůli nebo když dědic s poslední vůlí nesouhlasí.V těchto případech dochází často k rodinným bojům o majetek.

Nelehká situace může nastat i tehdy, když po sobě dědic zanechal dluhy. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/dedicke-pravo/

Veterinární právo 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti veterinárních předpisů upravujících chov, přemisťování a dovoz zvířat. Více informací zde:  https://www.blanka-mueller.cz/veterinarni-predpisy/

Právní vztahy vyplývající 

z vlastnictví koní a psů

Koupě, prodej, reklamace, odpovědnost za škodu, provozování jezdeckého areálu

Mnoho z nás má doma nějakého zvířecího mazlíčka. V chovu psů zaujímáme jedno z předních míst na světě, co se počtu psů na počet obyvatel v naší republice týče.

Stále rozšířenější je i chov koní. Chov koní, provozování různých sportovních disciplín, jeho koupi, pronájmem či prodej, provází mnohá rizika.

V neposlední řadě se jedná o odpovědnost za případnou škodu způsobenou zvířetem. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/kone-koupe-pojisteni-odpovednost/

Smluvní agenda

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní poradenství v oblasti smluvní agendy. Klademe velký důraz na to, aby smlouva svým kvalitním zpracováním předcházela vzniku případných budoucích sporů. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/smluvni-agenda/

Medicínské (zdravotnické) právo

Právní poradenství pro zdravotnická zařízení (poskytovatele zdravotních služeb), lékaře nebo poškozené pacienty, hospitalizace bez souhlasu pacienta. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/medicinske-pravo/ 


Právo obchodních společností

V oblasti práva obchodních společností, se zaměřením na společnost s ručením omezeným, nabízíme bohatou škálu právních služeb se zohledněním zájmů společnosti a jejích společníků. 

Z předchozích působišť v nadnárodních kancelářích a společnostech známe očekávání a standardy i těch nejnáročnějších klientů a dokážeme jim vyhovět. Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům dílčí poradenství nebo řeší jejich záležitosti komplexně.¨Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/korporatni-pravo/ 


Ověření podpisu

Vystavujeme prohlášení o pravosti podpisu na dokumentech sepsaných advokátní kanceláří nebo na listinách, které byly vlastnoručně podepsány přímo před advokátem.

Advokátní úschova peněz

Převzetí kupní ceny či jiné finanční částky do advokátní úschovy za účelem zajištění bezpečné úhrady pro všechny účastníky smluvního vztahu. Více informací zde:  https://www.blanka-mueller.cz/advokatni-uschova-penez/

Mgr. Blanka Müller, advokát

Petrská 12, 110 00  PRAHA 1

kancelář v 1. patře


U Smaltovny 30, 170 00 Praha 7 - Pobočka

kancelář ve 2. patře


Jednání bez příplatku je možné také

v Benešově, Říčanech, Kostelci nad Černými lesy, Českém Brodě

+420 722 230 312

office@blanka-mueller.cz

Dopravní spojení:

kancelář Praha 1:

Metro B  Náměstí Republiky nebo Florenc

           C  Florenc

TRAM 5, 26 Náměstí Republiky

TRAM 3, 8, 24 Bílá labuť

BUS 107 Náměstí Republiky

Parkování parkoviště Těšnov nebo v nákupním centu Palladium


kancelář Praha 7:

Metro C Vltavská

TRAM 6, 17 Veletržní palác nebo Výstaviště Praha

TRAM 8, 12, 25, 26 Strossmayerovo nám.

Parkování v ul. Strojnická /40m/ 

nebo na parkovišti Výstaviště Praha /100m/


TERMÍN KONZULTACE JE NUTNÉ DOHODNOUT TELEFONICKY PŘEDEM

Působíme po celé České republice