MGR. BLANKA MÜLLER

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Naše kancelář se již od roku 2012 specializuje na rodinné právo, právo nemovitostí, dědické právo, dopravní nehody, pojišťovací právo a vymáhání pohledávek.

Jako jedna z mála advokátních kanceláří v ČR se zaměřujeme na problematiku s mezinárodním prvkem v oblasti rodinného práva, tedy na binacionální rozvody a rozchodyveterinární právo a právní problematiku související s vlastnictvím, koupí či prodejem zvířat, zejména koní a psů. 


Za více než 11 let působení naší kanceláře disponujeme nesčetnými zkušenostmi v těchto oblastech.


Právní služby poskytujeme také prostřednictvím telefonické konzultace nebo videokonference, bez nutnosti osobní návštěvy kanceláře.


Rodinné právo a rozvody 

Rodinné právo, rozvody a vypořádání SJM jsou jednou z hlavních specializací naší kanceláře. Ke každému případu přistupujeme individuálně. V případě rozvodu se snažíme u zpravidla rozhádaných stran docílit dohody, a to zvláště tam, kde jsou předmětem sporů děti. Ne vždy je to ale možné. Často řešíme komplikované rozvody a vypořádání SJM.

Jelikož je naše kancelář zaměřena na českou a německou klientelu, specializujeme se na binacionální rozvody či rozchody a "mezinárodní rozvody", tedy rozvody s mezinárodním prvkem. Klienty zastupujeme i v případě mezinárodních únosů dětí jedním z rodičů z/do jakékoliv země světa. 

Právní služby poskytujeme také v případě zrušení registrovaného partnerství.

Více informací zde:https://www.blanka-mueller.cz/rodinne-pravo/ 

Právní služby v oblasti rodinného práva a rozvodů jsme doposud poskytovali párům z následujících zemí: Albánie, Alžírsko, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, Egypt, Francie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Lucembursko, Malajsie, Mauricius, Moldavsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Rakousko, Rusko, Řecko, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko, Ukrajina, USA, Velká Británie. 

Mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů

Specializujeme se na právní poradenství při neoprávněném přemístění dítěte či neoprávněném zadržení dítěte jedním z rodičů v jiné zemi než je obvyklé bydliště dítěte. Zastupujeme klienty před soudy a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD). Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/rodicovsky-unos/


Sporná agenda

Vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář má s řešením sporů a vymáháním pohledávek za více než 11 let své činnosti rozsáhlé zkušenosti. Velkou část pohledávek vymůžeme již na základě mimosoudních jednání.
Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/vymahani-pohledavek/


  Pojišťovací právo

  Díky několikaletému působení
  v nadnárodních pojišťovnách víme, jak tyto instituce fungují. Tuto cennou zkušenost jsme využili a na pojišťovací právo se specializujeme i na poli advokacie.

  K naším klientům patří pojišťovny i fyzické nebo právnické osoby, kterým vznikla pojistná událost    a ocitly se v situaci, kdy pojišťovna nechce plnit. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/pojistovaci-pravo/


  Trestní právo

  V trestním řízení poskytujeme našim klientům zejména odbornou obhajobu jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem, s důrazem na dodržování práv klienta. Zastupujeme i poškozené. Více informací zde: //www.blanka-mueller.cz/trestni-pravo//


  Dopravní nehody

  Dopravní nehoda přináší mimo mnoha nepříjemných následků často také následky právní, a to jak pro viníka dopravní nehody, tak pro poškozeného. Naše advokátní kancelář Vám pomůže řádně uplatnit a hájit Vaše práva. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/dopravni-nehody/

  Právo nemovitostí

  V oblasti práva nemovitostí poskytujeme komplexní právní služby, ať už se jedná o pronájem, koupi či prodej nemovitosti.

  Jsme připraveni za Vás vyřídit veškeré potřebné kroky, sepsáním smluv počínaje, přes vyjednání podmínek s protistranou, zřízení věcného břemene, zástavního práva, či poskytnutí advokátní úschovy a podáním návrhu na katastr nemovitostí konče. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/pravo-nemovitosti/


  Dědické právo

  Stále častěji se vyskytují případy, kdy zastupování dědice advokátem je zcela nezbytné. Stává se tak zejména tam, kde je dědiců více a zemřelý nesepsal poslední vůli nebo když dědic s poslední vůlí nesouhlasí.V těchto případech dochází často k rodinným bojům o majetek.

  Nelehká situace může nastat i tehdy, když po sobě dědic zanechal dluhy. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/dedicke-pravo/


  Veterinární právo 

  Jednou z našich specializací je poskytování právních služeb v oblasti veterinárních předpisů, upravujících poskytování veterinárních služeb, chov, přemisťování a dovoz zvířat. Často poskytujeme služby veterinárním lékařům v právních otázkách poskytování veterinární péčeVíce informací zde:  https://www.blanka-mueller.cz/veterinarni-predpisy/


  Právní vztahy vyplývající

  z vlastnictví koní a psů

  Koupě, prodej, reklamace, odpovědnost za škodu, provozování jezdeckého areálu

  Mnoho z nás má doma nějakého zvířecího mazlíčka. V chovu psů zaujímáme jedno z předních míst na světě, co se počtu psů na počet obyvatel v naší republice týče.

  Stále rozšířenější je i chov koní. Vedení jezdeckého areálu, provozování různých sportovních disciplín, koupi koně, jeho pronájmem či prodej, provází mnohá rizika.

  V neposlední řadě se jedná o odpovědnost za případnou škodu způsobenou zvířetem. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/kone-koupe-pojisteni-odpovednost/


  Pracovní právo

  Právní poradenství v oblasti pracovněprávních předpisů poskytujeme jak zaměstnavatelům tak zaměstnancům. Zaměstnavatelům poskytujeme konzultace či sepisujeme odborná stanoviska, pracovní smlouvy a poskytujeme právní služby při řešení sporů s problémovými zaměstnanci. Zaměstnancům pomáháme zejména při skončení pracovního poměru, kdy zaměstnavatel chce pracovní poměr často skončit v rozporu se zákonem. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/pracovni-pravo/


  Medicínské (zdravotnické) právo

  Právní poradenství pro zdravotnická zařízení (poskytovatele zdravotních služeb), lékaře nebo poškozené pacienty, hospitalizace bez souhlasu pacienta. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/medicinske-pravo/ 


  Občanské právo

  Sepisujeme stanoviska, smlouvy, dohody, se snahou zajistit co největší právní jistoty našim klientům. Více informací zde: :https://www.blanka-mueller.cz/obcanske-pravo/


  Právo obchodních společností

  V oblasti korporátního práva se zaměřením na společnost s ručením omezeným, nabízíme bohatou škálu právních služeb. Z předchozích působišť v nadnárodních kancelářích a společnostech známe očekávání a standardy i těch nejnáročnějších klientů a dokážeme jim vyhovět. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/korporatni-pravo/ 

  Ověření podpisu

  Vystavujeme prohlášení o pravosti podpisu na dokumentech sepsaných advokátní kanceláří nebo na listinách, které byly vlastnoručně podepsány přímo před advokátem.

  Advokátní úschova peněz

  Převzetí kupní ceny či jiné finanční částky do advokátní úschovy za účelem zajištění bezpečné úhrady pro všechny účastníky smluvního vztahu. Více informací zde: https://www.blanka-mueller.cz/advokatni-uschova-penez/

  Mgr. Blanka Müller, advokát

  Petrská 12, 110 00  PRAHA 1

  kancelář v 1. patře


  U Smaltovny 30, 170 00 Praha 7 - Pobočka

  kancelář ve 2. patře


  Jednání bez příplatku je možné také

  v Benešově, Říčanech, Kostelci nad Černými lesy, Českém Brodě, Velkých Popovicích

  +420 722 230 312

  office@blanka-mueller.cz

  Dopravní spojení:

  kancelář Praha 1:

  Metro B  Náměstí Republiky nebo Florenc

             C  Florenc

  TRAM 5, 26 Náměstí Republiky

  TRAM 3, 8, 24 Bílá labuť

  BUS 107 Náměstí Republiky

  Parkování parkoviště Těšnov nebo v nákupním centu Palladium


  kancelář Praha 7:

  Metro C Vltavská

  TRAM 6, 17 Veletržní palác nebo Výstaviště Praha

  TRAM 8, 12, 25, 26 Strossmayerovo nám.

  Parkování v ul. Strojnická /40m/ 

  nebo na parkovišti Výstaviště Praha /100m/


  TERMÍN KONZULTACE JE NUTNÉ DOHODNOUT TELEFONICKY PŘEDEM

  Působíme po celé České republice